Hoạt động T7/2022

Các hoạt động chính T7/ 2022

    • Công ty Mầm Xanh tiếp tục triển khai hệ thống ERP-CRM, được cài đặt trên nền tảng đám mây, hệ thống nguồn mở, phù hợp với quy mô DNVVN. Việc cài đặt, huấn luyện và bước đầu đi vào sử dụng là tương đối thuận lợi. 
    • Trong tháng 7/2022, mỗi tuần, Cty Mầm Xanh tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng (cả trái cây tươi và đông lạnh) đến các khách hàng bằng cả 2 phương thức đường hàng không và đường biển. Một số sản phẩm đã xuất khẩu trong tháng gồm: dừa, xoài, thanh long, sả, gừng, mía, sầu riêng, sầu riêng cấp đông, mít cấp đông, nhãn cấp đông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *