Đội ngũ

Cơ cấu tổ chức & Đội ngũ

Hình Họ và Tên Chức vụ Mô tả công việc
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa

Thư điện tử: ntkthoa@greenbud.com.vn

Giám Đốc
  • Quản lý chung
  • Quản lý kế toán
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý chuỗi cung ứng
  • Quản lý logistics
  • Quản lý bán buôn & bán lẻ
Ông Phạm Quốc Trung

Thư điện tử: pqtrung@greenbud.com.vn

Phó Giám Đốc
  • Tiếp thị kỹ thuật số
  • Quản lý hạ tầng CNTT-VT
  • Quản lý hoạch định tài nguyên xí nghiệp
  • Dịch vụ du học và xuất khẩu lao động
Ông Nguyễn Phi Thoàn

Thư điện tử: katano@greenbud.com.vn

Phó Giám Đốc
  • Quản lý đối tác nước ngoài
  • Quản lý kênh phân phối
  • Nghiên cứu & phát triển
  • Dịch vụ du lịch
Ông Thái Văn Mỹ

Thư điện tử: tvmy@greenbud.com.vn

Quản lý Chất lượng
  • Xây dựng tiêu chuẩn
  • Kiểm soát chất lượng
  • Quản lý quy trình
  • Quan hệ nhà cung ứng
  • Thu mua nông, thủy sản

ĐỘI NGŨ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Ngoc Bà Trần Kim Ngọc

Thư điện tử: tkngoc@greenbud.com.vn

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Thư điện tử: ntanh@greenbud.com.vn

Bà Lê Nguyễn Ngọc Ánh

Thư điện tử: lnnanh@greenbud.com.vn

Ông Võ Trung Hiếu

Thư điện tử: vthieu@greenbud.com.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *