Hoạt động T9/2021

Các hoạt động chính Tháng 9/2021

    • 30/9/2021: Hoàn thiện trang web greenbud.com.vn với 2 ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Việt.
    • 27/9/2021: Nhận được giấy phép thành lập Công ty TNHH XNK Mầm Xanh
    • 26/9/2021: Tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên của các thành viên sáng lập Cty TNHH XNH Mầm Xanh qua Google Meet.
    • 12/9/2021: Đăng ký tên miền và hosting greenbud.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *