Hoạt động T10 – T12/2021

Các hoạt động chính Tháng 10-12/2021

   • 12/12/2021: Trái cây của Mầm Xanh (thanh long, sầu riêng) xuất hiện tại Lễ hội Ueno festival ở Tokyo (Nhật Bản).
  •  
  • 15/10/2021: Lên kế hoạch khai trương văn phòng (đầu tháng 12) và kế hoạch kinh doanh mùa tết 2022.
  • 8/10/2021: Đăng ký chữ ký điện tử và hóa đơn điện tử của Cty Mầm Xanh. Tìm hiểu thông tin về quy trình XNK và các thủ tục liên quan.

Hoạt động T9/2021

Các hoạt động chính Tháng 9/2021

  • 30/9/2021: Hoàn thiện trang web greenbud.com.vn với 2 ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Việt.
  • 27/9/2021: Nhận được giấy phép thành lập Công ty TNHH XNK Mầm Xanh
  • 26/9/2021: Tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên của các thành viên sáng lập Cty TNHH XNH Mầm Xanh qua Google Meet.
  • 12/9/2021: Đăng ký tên miền và hosting greenbud.com.vn