Sầu riêng đông lạnh – Frozen durian

Sầu riêng đông lạnh theo công nghệ IQF, đảm bảo ngon, giữ được lâu, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Danh mục: , Từ khóa: ,

Mô tả

Sầu riêng đông lạnh theo công nghệ IQF, đảm bảo ngon, giữ được lâu, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu